XXX Niedziela Zwykła – 24 października 2021 r.

W. Radośnie Panu hymn śpiewajmy, Pd. Z rąk kapłańskich, K. O święta uczto, U. Wielbić Pana chcę, Z. Idźcie na cały świat

W. Radośnie Panu hymn śpiewajmy – w nawiązaniu do antyfony na wejście w której czytamy “niech się weseli serce szukających Boga”

Pd. Z rąk kapłańskich – w odniesieniu do liturgii słowa zwłaszcza drugiego czytania, w którym słyszymy, że każdy kapłan z ludzi i dla ludzi jest ustanowiony

K. O święta uczto – w nawiązaniu do antyfony na Komunię, w której słyszymy że Chrystus przyszedł, aby dać swoje życie na okup za wielu

U. Wielbić Pana chcę – w nawiązaniu do antyfony na Komunię w której jest mowa o uwielbieniu Bogu

Z. Idźcie na cały świat – w nawiązaniu do niedzieli misyjnej