V Niedziela Wielkanocna 15.05.2022 r.

W. Przykazanie nowe daję wam; Gdzie miłość wzajemna i dobroć; D. Nie zna śmierci Pan żywota; K. Bądźże pozdrowiona; U. Chwała moc i dziękczynienie; Z. Chwalcie łaki.

W. Przykazanie nowe; Gdzie miłość wzajemna – pieśni nawiązujące do Ewangelii, w której Jezus daje uczniom nowe przykazanie miłości;

D. Nie zna śmierci Pan żywota – pieśń podkreślająca trwający okres wielkanocny;

K. Bądźże pozdrowiona – pieśń eucharystyczna, w której wspomniana jest także Maryja – patronka maja;

U. Chwała, moc i uwielbienie – uroczysta pieśń uwielbieniowa;

Z. Chwalcie łąki – nawiązanie do maja i czci jaką oddajemy Maryi w maju poprzez litanię.