XXV Niedziela Zwykła – 20 września 2020 r.

W.: Bóg nad swym ludem; Pod Twą obronę; PD.: Boże mocny Boże cudów; K.: Jam jest Pasterz dobry; Skosztujcie i zobaczcie; U.: Podnieś mnie Jezu; Z.: Chrystus, Chrystus to nadzieja

Dlaczego?

Pieśń na wejście odpowiada Antyfonie która brzmi: ,,Pan mówi: Ja jestem zbawieniem ludu, * w jakimkolwiek ucisku wołać będą do Mnie, * Ja ich wysłucham * i będę im Panem na wieki’’.

Pieśń na przygotowanie darów nawiązuje do Modlitwy nad darami.

Pieśń na Komunię nawiązuje do dwóch Antyfon na Komunię: Panie, Ty po to dałeś swoje przykazania, * aby przestrzegano ich pilnie. * Oby niezawodnie zmierzały moje drogi * ku przestrzeganiu Twoim ustaw oraz Ja jestem dobrym Pasterzem * i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Uwielbienie wychwala i uwielbia Pana który jest hojny w przebaczaniu.

Pieśń na zakończenie nawiązuje do Tajemnicy dnia.