I Niedziela Adwentu – 29 listopada 2020 r.

W.:  Serce me do Ciebie wznoszę; Oto Pan Bóg przyjdzie; PD.: Przybądź Panie, bo czekamy; Oto Pan przybywa K.: Jezu, Jezu do mnie przyjdź; Witaj, Pokarmie; U.: Czego chcesz od nas Panie (zwłaszcza 4 zwr.) Z.: Zdrowaś bądź Maryja; Błogosławiona jesteś Maryjo.

 

Dlaczego?

Pieśń na wejście – pierwsza propozycja odpowiada treściowo antyfonie na wejście, która zachęca do zaufania Bogu: “Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, * Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka. * Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, * nikt bowiem, kto Ci zawierzył, * nie będzie zawstydzony”. Druga pieśń wyraża myśl zawartą w kolekcie: “Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, a w dniu sądu, zaliczeni do Jego wybranych, * mogli posiąść Królestwo niebieskie”.

Pieśń na przygotowanie darów przypomina temat dnia – wezwanie do czuwania, bo Pan może nadejść w każdej chwili, Pan jest blisko.

Pieśni na Komunię odpowiadają Antyfonie na komunię: „Pan obdarzy błogosławieństwem, * a nasza ziemia wyda swój owoc”.

Pieśń po Komunii jest uwielbieniem Boga za Jego dary, zwłaszcza za Jego łaskawość i wierność.

Pieśń na rozesłanie przypomina postać Maryi, która jest szczególną patronką Adwentu.