Dokumenty Diecezji Płockiej

Regulamin Muzyków Kościelnych

Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulamin) stanowi podstawę harmonijnego ułożenia współpracy między proboszczami lub administratorami parafii i rektorami kościołów jako pracodawcami a muzykami kościelnymi (organistami) jako wykonującymi usługi (zwanymi dalej: pracobiorcy). Treści w nim

Read More