Autor: marcin

Forum Muzyków Kościelnych

    Formą doskonalenia zawodowego, ale także miejscem dyskusji, sygnalizowania problemów, omawiania bieżących spraw muzycznych w diecezji będzie Forum Muzyków Kościelnych. Pierwsze spotkanie zaplanowane było na kwiecień 2020 roku, lecz ze

Więcej...

Regulamin Muzyków Kościelnych

Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulamin) stanowi podstawę harmonijnego ułożenia współpracy między proboszczami lub administratorami parafii i rektorami kościołów jako pracodawcami a muzykami kościelnymi (organistami) jako wykonującymi usługi (zwanymi dalej: pracobiorcy). Treści w nim

Więcej...
Resize text-+=