Niedziela Męki Pańskiej – Palmowa

W. Wjeżdża Król Nasz

PD. Ogrodzie oliwny

K. Zbliżam się w pokorze

U. Duszo Chrystusowa

Z. W Krzyżu cierpienie

Pieśń na wejście opowiada o uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy, co nawiązuje do antyfony na wejście: Sześć dni przed uroczystością Paschy, gdy Pan Jezus wchodził do Jeruzalem, dzieci wyszły Mu na spotkanie, w rękach niosły gałązki palmowe i głośno wołały: “Hosanna na wysokości. Bądź błogosławiony, Panie, który przychodzisz, aby nam okazać miłosierdzie”. 

W pieśni na dary rozważamy męki przez jakie przechodził Pan Jezus podczas modlitwy w ogrodzie oliwnym. Treść pieśni związana jest z tematem Mszy św. oraz nawiązuje do antyfony na Komunię: Ojcze, jeśli nie może Mnie ominąć ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie Twoja wola.

Na dary: Druga zwrotka pieśni: Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas, nawiązuje do drugiego czytania z Listu Św Pawła: Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym co zewnętrzne uznany za człowieka uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. 

W pieśni na uwielbienie rozważamy owoce męki naszego Pana, co jest nawiązaniem do Ewangelii: Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Marka.

Pieśń na zakończenie podsumowuje rozważania o męce Pana i podnosi na duchu przypominając, że choć krzyż wiąże się z cierpieniem, to jest jednocześnie naszym ratunkiem: Kto krzyż odgadnie ten nie upadnie w boleści sercu zadanej.

opr. P. Sieradzki

Resize text-+=