I Niedziela W Postu

W.: Kochajmy Pana;

PD.: Pójdź do Jezusa;

K.: Chrystus Pan karmi nas;

U.: Radośnie Panu hymn śpiewajmy;

Z.: Do Ciebie, Matko.

Śpiew na wejście: odpowiada antyfonie na wejście “Przyjdźcie uwielbiajmy Boga, zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem”

Śpiew na przygotowanie darów: nawiązuje do Ewangelii – “przynosili do Niego (Jezusa) wszystkich chorych i opętanych.

Śpiew na Komunię zastępuje antyfonę komunijną: “Niech dziękują Panu za Jego dobroć, za Jego cuda dla synów ludzkich, bo głodnego nasycił, a łaknącego napełnił dobrami”

Śpiew na uwielbienie: pozwala wyrazić wdzięczność za dar Eucharystii

Śpiew na zakończenie: stanowi zawierzenie Matce Bożej.

opr. Julia Dramińska

Resize text-+=