III FORUM MUZYKÓW KOŚCIELNYCH DIECEZJI PŁOCKIEJ

W sali barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku odbyło się III Forum Muzyków Kościelnych Diecezji Płockiej. Zebrani wzięli udział w wykładzie Patryka Podwojskiego na temat harmonii praktycznej i improwizacji organowej, następnie wysłuchali krótkiego recitalu uczniów Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej MUSICUM. Trzecią część Forum stanowiło spotkanie z Bpem Szymonem, poświęcone problemom muzyki kościelnej w naszej diecezji.
Organizatorem Forum jest DIMK MUSICUM.
Resize text-+=