Kurs Liturgiczny

      Kurs Liturgiczny  przeznaczony jest dla osób, które chcą pełnić posługę muzyczną podczas udzielania sakramentu małżeństwa. Obowiązek odbycia takiego kursu wprowadza Instrukcja Biskupa Płockiego o przygotowaniu i sprawowaniu sakramentu małżeństwa, nr 20. Dotyczy to zarówno wokalistów, jak i instrumentalistów.

          W ramach kursu będą prowadzone zajęcia wyjaśniające sens liturgii w ogólności, przebieg i znaczenie liturgii sakramentu małżeństwa, zasady poprawnego doboru repertuaru na Mszę św. połączoną z udzieleniem sakramentu małżeństwa. Uczestnicy zapoznają się z prawodawstwem liturgicznym Kościoła powszechnego, Konferencji Episkopatu Polski oraz zaleceniami Biskupa Płockiego i Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej.

         Ukończenie kursu zostanie poświadczone wydaniem legitymacji ze zdjęciem zachowującej ważność przez okres 3 lat. Brak ważnej legitymacji będzie skutkował odmową wykonania śpiewów lub utworów podczas ceremonii ślubnej.

           Rok 2020 to czas na odbycie stosownego kursu, przepis zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Najbliższy kurs odbędzie się 7 listopada 2020 roku w Płocku w godzinach 10.00-15.00.

Kolejna edycja kursu odbędzie się 13 lutego 2021 roku. Na ten termin zapisy rozpoczną się w grudniu.

Koszt: 150 zł

 

Resize text-+=