Kurs Liturgiczny

150,00 

Kurs Liturgiczny  przeznaczony jest dla osób, które chcą pełnić posługę muzyczną podczas udzielania sakramentu małżeństwa. Obowiązek odbycia takiego kursu wprowadza Instrukcja Biskupa Płockiego o przygotowaniu i sprawowaniu sakramentu małżeństwa, nr 20. Dotyczy to zarówno wokalistów, jak i instrumentalistów. Uczestnicy kursu otrzymają legitymację potwierdzającą zapoznanie się z wymogami liturgii ślubnej ważną przez okres 3 lat.

Kategoria:

Opis

Kurs Liturgiczny  przeznaczony jest dla osób, które chcą pełnić posługę muzyczną podczas udzielania sakramentu małżeństwa. Obowiązek odbycia takiego kursu wprowadza Instrukcja Biskupa Płockiego o przygotowaniu i sprawowaniu sakramentu małżeństwa, nr 20. Dotyczy to zarówno wokalistów, jak i instrumentalistów.

W ramach kursu będą prowadzone zajęcia wyjaśniające sens liturgii w ogólności, przebieg i znaczenie liturgii sakramentu małżeństwa, zasady poprawnego doboru repertuaru na Mszę św. połączoną z udzieleniem sakramentu małżeństwa. Uczestnicy zapoznają się z prawodawstwem liturgicznym Kościoła powszechnego, Konferencji Episkopatu Polski oraz zaleceniami Biskupa Płockiego i Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej.

Ukończenie kursu zostanie poświadczone wydaniem legitymacji ze zdjęciem zachowującej ważność przez okres 3 lat. Brak ważnej legitymacji będzie skutkował odmową wykonania śpiewów lub utworów podczas ceremonii ślubnej.

Po dokonaniu zapisu konieczne będzie przesłanie drogą mailową danych niezbędnych do wystawienia legitymacji: data i miejsce urodzenia oraz zdjęcie legitymacyjne (dowodowe) w wersji elektronicznej.

Zespoły muzyczne przed zapisem prosimy o kontakt telefoniczny (602 884 111) lub mailowy (sekretariat@musicum.pl).

Kurs odbędzie się w formie stacjonarnej w Płocku w Szkołach Katolickich, ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2, 09-400 Płock. Szczegółowe informacje zostaną przesłane uczestnikom kursu drogą mailową na 3 dni przed terminem szkolenia.