Spotkanie dyrygentów chórów kościelnych

W sobotę 26 września 2020 r. w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej MUSICUM odbyło się spotkanie dyrygentów chórów parafialnych. W spotkaniu wzięło udział kilkunastu dyrygentów. Tematem spotkania była organizacja duszpasterstwa i formacji muzycznej, liturgicznej i duchowej członków chórów.

Dyrygenci podkreślili, że najważniejszą sprawą w pracy z chórem jest świadomość celu: chór ma kierować swoją uwagę oraz uwagę wiernych na sprawowanej liturgii. Śpiew podczas Mszy św. nie jest koncertem, lecz służbą. Wszystko, co zarówno dyrygenci, jak i Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej MUSICUM zaproponują ma do tego celu prowadzić.

Pośród konkretnych form pracy z chórami padły między innymi następujące propozycje:

  • zorganizowania kongresu chórów parafialnych z okazji wspomnienia św. Cecylii
  • organizowania wieczorów modlitewnych, dni skupienia i rekolekcji dla chórzystów
  • tworzenia możliwości spotkania chórów podczas festiwali o charakterze konkursowym oraz podczas przeglądów (bez konkursu)
  • zaproponowanie chórzystom warsztatów muzycznych dotyczących emisji głosu, śpiewów liturgicznych, znajomości liturgii i innych
  • zorganizowanie warsztatów dla dyrygentów, dotyczących zarówno muzyki wielogłosowej, jak i chorału gregoriańskiego
Resize text-+=