Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 5.06.2022 r.

W. O Stworzycielu Duchu przyjdź; Pd. Duchu Najświętszy, Przyjdź Duchu Święty; K. O niewysłowione; U. Radośnie Panu hymn śpiewajmy; Z. Twemu Sercu cześć składamy

W. O Stworzycielu Duchu przyjdź – w nawiązaniu do tajemnicy dnia, za odśpiewanie tego hymnu w dniu dzisiejszym można uzyskać odpust zupełny.

Pd. Duchu Najświętszy, Przyjdź Duchu Święty – w nawiązaniu do tajemnicy dnia oraz liturgii słowa, która mówi w tym dniu o działaniu Ducha Świętego.

K. O niewysłowione szczęście zajaśniało – refren tej pieśni (Cud Boskiej miłości o duszo ludzka głoś) nawiązuje do antyfony na Komunię św. – „Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym * i głosili wielkie dzieła Boże. * Alleluja”.

U. Radośnie Panu hymn śpiewajmy – radosna pieśń uwielbieniowa z motywem wielkanocnym – w dniu zakończenia tego okresu liturgicznego.

Z. Twemu Sercu cześć składamy – w odniesieniu do rozpoczętego miesiąca czerwca, który jest poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Resize text-+=