Organy tymczasowe – elektroniczne

   Kościół uważa organy piszczałkowe za jeden z podstawowych elementów wyposażenia świątyni. Organy nie tylko służą do podtrzymania śpiewu, ale są także ozdobą kościoła: prospekt organowy często jest równie bogato zdobiony co ołtarz główny. Ponadto prospekt stanowi przeciwwagę i uzupełnienie ołtarza głównego na osi kościoła. Dlatego też nie należy pochopnie rezygnować z organów piszczałkowych i zamieniać je na instrumenty elektroniczne. Zastąpienie organów piszczałkowych instrumentem elektronicznym sprawia, że prospekt organowy należałoby rozebrać, a resztę organów usunąć, ponieważ stają się siedliskiem drewnojadów.

     Ważnym argumentem na korzyść organów piszczałkowych jest także trwałość i kwestie finansowe: zakup organów elektronicznych wymaga najczęściej poniesienia takich kosztów, za które możliwy byłby remont organów piszczałkowych. Trzeba także pamiętać, że ORGANY ELEKTRONICZNE ZAWSZE SĄ INSTRUMENTEM TYMCZASOWYM, ponieważ jest to urządzenie elektroniczne, które – tak jak komputer – za pewien czas będzie wymagało całkowitej wymiany. Organy piszczałkowe potrafią za to służyć w kościele przez sto, dwieście, a nawet więcej lat.

     Jeśli jednak kościół został niedawno wybudowany i nie posiada jeszcze organów piszczałkowych lub z ważnych powodów konieczny jest zakup instrumentu elektronicznego, Komisja ds. budowy i remontów organów proponuje następujący tryb postępowania:

1. Komisja ds. budowy i remontów organów kościelnych służy pomocą w podjęciu decyzji o zakupie organów elektronicznych, doborze odpowiedniego instrumentu oraz koniecznych elementów nagłośnienia, nadzoruje i odbiera prowadzone prace.

2. Podejmując zamiar zakupu organów elektronicznych należy zwrócić się do Biskupa Płockiego z prośbą o zgodę na dokonanie zakupu. Następuje powołanie Podkomisji nadzorującej.

3. Zakup proponowanych organów należy skonsultować z Podkomisją nadzorującą. Po potwierdzeniu przez Podkomisję, że zakup organów elektronicznych o określonej wielkości i możliwościach brzmieniowych jest uzasadniony możliwe jest dokonanie zakupu.

4. Następuje podpisanie umowy i instalacja organów. Po zakończeniu prac powinien nastąpić odbiór instrumentu przez Podkomisję nadzorującą, w obecności dystrybutora, proboszcza lub administratora parafii oraz organisty. Protokół odbioru powinien zostać podpisany przez wszystkich uczestników komisyjnego odbioru. Kopia protokołu powinna być przechowywana w archiwum Referatu ds. Muzyki Kościelnej i Spraw Organistowskich.

5. Ostatnią ratę wynagrodzenia, w wysokości nie mniej niż 10% całkowitych kosztów za organy i ich instalację, dystrybutor powinien otrzymać po pozytywnym komisyjnym odbiorze wykonanych prac.

Resize text-+=