Zasady postępowania – zakup organów używanych

    Każdy kościół powinien być wyposażony w organy, które pełnią podwójną rolę: podtrzymują śpiew wiernych oraz stanowią ważny element dekoracyjny, będący przeciwwagą i uzupełnieniem dla ołtarza głównego. Budowa nowych organów wiąże się z koniecznością poniesienia niemałych nakładów finansowych. Jednakże istnieje możliwość zakupu piszczałkowych organów używanych. Koszta zakupu są nieporównanie mniejsze, a efekt muzyczny i wizualny, a także trwałość instrumentu zdecydowanie lepsza od organów elektronicznych.

     Parafie zainteresowane zakupem używanych organów piszczałkowych proszone są o kontakt z Referatem ds. Muzyki Kościelnej i Spraw Organistowskich. Wraz z Diecezjalną Komisją ds. budowy i remontów organów kościelnych służymy pomocą w znalezieniu odpowiedniego instrumentu oraz załatwieniu wszelkich formalności. Kontakt z referatem można znaleźć TUTAJ.

     Komisja ds. budowy i remontów organów kościelnych służy pomocą w znalezieniu używanych organów piszczałkowych odpowiednich do danego kościoła, pomaga ocenić ich stan techniczny, dobrać organmistrza, który dokona przeniesienia i uruchomienia organów, nadzoruje i odbiera przeprowadzone prace. Komisja zaleca następujący sposób postępowania:

1. Podejmując zamiar zakupu instrumentu należy zwrócić się do Księdza Biskupa z prośbą o zgodę na zakup i translokatę używanych organów. Następuje powołanie Podkomisji nadzorującej.

2. Zakup proponowanych organów używanych należy skonsultować z Podkomisją nadzorującą. Po potwierdzeniu dobrego stanu technicznego organów oraz zdatności do wykorzystania w danym kościele możliwe jest dokonanie zakupu instrumentu.

3. Wyboru firmy mającej się podjąć przeniesienia organów powinni dokonać – w drodze konkursu – proboszcz lub administrator parafii w porozumieniu z Podkomisją nadzorującą. Wybór powinno poprzedzić zwrócenie się do wybranych firm organmistrzowskich o przedłożenie ofert z przedstawieniem zakresu koniecznych prac remontowych oraz kosztorysu.

4. Po dokonaniu wyboru firmy proboszcz lub administrator parafii powinni skonsultować wykaz oraz kosztorys prac z Podkomisją nadzorującą. Podkomisja, w razie konieczności, może dokonać korekty zakresu prac remontowych, następnie zatwierdza uzgodniony zakres prac.

5. Po zatwierdzeniu zakresu prac należy podpisać umowę na translokatę i uruchomienie organów pomiędzy Zamawiającym (proboszczem lub administratorem parafii) a Wykonawcą (organmistrzem). Kopia umowy powinna być przechowywana w archiwum Referatu ds. Muzyki Kościelnej i Spraw Organistowskich Kurii Diecezjalnej Płockiej.

6. Po podpisaniu umowy następuje realizacja poszczególnych etapów przeniesienia i ewentualnego remontu, uprzednio zatwierdzonych przez Podkomisję nadzorującą.

7. Po zakończeniu prac powinien nastąpić odbiór instrumentu przez Podkomisję nadzorującą, w obecności organmistrza, proboszcza lub administratora parafii oraz organisty. Protokół odbioru powinien zostać podpisany przez wszystkich uczestników komisyjnego odbioru. Kopia protokołu powinna być przechowywana w archiwum Referatu ds. Muzyki Kościelnej i Spraw Organistowskich.

8. Ostatnią ratę wynagrodzenia, w wysokości nie mniej niż 10% całkowitych kosztów za przeniesienie i ewentualny remont instrumentu, organmistrz powinien otrzymać po pozytywnym komisyjnym odbiorze wykonanych prac.

Resize text-+=