RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

– dotycząca korzystania ze strony internetowej musicum.pl

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka w ramach jednostki organizacyjnej Diecezji Płockiej – Diecezjalnego Studium Organistowskiego im. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku z siedzibą ul. abpa A. J. Nowowiejskiego 2, 09-400 Płock. Reprezentantem administratora jest ks. Marcin Sadowski, e-mail: sakretariat@musicum.pl.
2. Z diecezjalnym inspektorem ochrony danych można się skontaktować: tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony;
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej www.musicum.pl umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

– dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzach zgłoszeniowych

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Diecezja Płocka w ramach jednostki organizacyjnej Diecezji Płockiej – Diecezjalnego Studium Organistowskiego im. ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku (dalej: Studium), ul. abpa A. J. Nowowiejskiego 2, 09-402 Płock. Reprezentantem administratora jest ks. Marcin Sadowski, e-mail: sekretariat@musicum.pl.

2. Został wyznaczony diecezjalny inspektor ochrony danych osobowych dla administratora. Z diecezjalnym inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować przez e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zadań Studium zgodnie ze Statutem Studium, to jest w celu zapewnienia możliwości nauki i formacji w Studium, na zasadach określonych w Regulaminie Studium;

4. podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda;

5. odbiorcą Pana/Pani danych jest Diecezja Płocka – Diecezjalne Studium Organistowskie im. ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku;

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania nauki w Studium. Po zakończeniu nauki dane będą przechowywane do celów archiwalnych;

8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;

9. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl).

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (siedziba: Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo firmy Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Panią/Pana z naszym profilem na serwerze Facebook’a. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzał/a Pani/Pan naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedza Pani/Pan naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebook’u, wówczas Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jest Pani/Pan zalogowana/y, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebook’iem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy. Jeżeli nie życzy sobie Pani/Pan, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się ze swojego konta na Facebooku.