Program Nauczania

Kurs fortepianowy:

Fortepian – lekcja indywidualna raz w tygodniu w terminie uzgodnionym z nauczycielem

Zajęcia umuzykalniające – 2 godziny zajęć wspólnych w miesiącu dla wszystkich uczestników kursu

 

Studium Organistowskie – I stopień:

Zajęcia odbywają się w soboty od 9.00 do 13.00. Lekcje indywidualne z instrumentu w terminie uzgodnionym z nauczycielem

ROK I
Semestr I Semestr II
Fortepian Fortepian/organy
1. Zasady muzyki 1. Zasady muzyki
2. Kształcenie słuchu 2. Kształcenie słuchu
3. Emisja głosu i śpiew liturgiczny 3. Emisja głosu i śpiew liturgiczny
4. Liturgika 4. Liturgika
5. Chór 5. Chór
ROK II
Semestr I Semestr II
Fortepian/Organy Fortepian/Organy
1. Harmonia teoretyczna 1. Harmonia teoretyczna
2. Harmonia praktyczna 2. Harmonia praktyczna
3. Liturgika 3. Organoznawstwo
4. Historia muzyki kościelnej 4. Formy i gatunki muzyki kościelnej
5. Chór 5. Chór
Rok III
Semestr I Semestr II
Organy Organy
1. Harmonia teoretyczna 1. Harmonia teoretyczna
2. Harmonia praktyczna 2. Harmonia praktyczna
3. Organowy akompaniament liturgiczny 3. Organowy akompaniament liturgiczny
4. Krąg liturgiczno-muzyczny 4. Dyrygentura chóralna
5. Chór 5. Chór
Rok IV
Semestr I Semestr II
Organy Organy
1. Organowy akompaniament liturgiczny 1. Organowy akompaniament liturgiczny
2. Elementy harmonii modalnej 2. Dyrygentura chorału gregoriańskiego
3. Chorał gregoriański 3. Chorał gregoriański
4. Dyrygentura chóralna 4. Prawodawstwo muzyki kościelnej
5. Chór – dyrygentura chóralna (ćwiczenia) 5. Chór – dyrygentura chóralna (ćwiczenia)

 

Kurs Mistrzowski (II stopnia)

Zajęcia odbywają się w poniedziałki od 9.00 do 13.00 dwa razy w miesiącu. Zajęcia indywidualne z instrumentu w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

Zajęcia wspólne mają charakter warsztatów na określony temat, każdy zjazd w całości poświęcony jest jednemu tematowi. Prowadzone są przez specjalistów w danej dziedzinie. W ramach kursu II stopnia odbywają się następujące warsztaty:

– emisja głosu, dydaktyka emisji głosu

– dyrygentura chóralna

– efektywna praca nad utworem muzycznym, metody szybkiej nauki utworów i efektywnego ćwiczenia

– improwizacja organowa

– kontrapunkt

– zasady konserwacji organów, organy zabytkowe

Możliwa jest organizacja warsztatów poświęconych także innym tematom zgłaszanym przez uczestników.