Program nauczania

Kurs fortepianowy:

Fortepian – lekcja indywidualna raz w tygodniu w terminie uzgodnionym z nauczycielem

Zajęcia umuzykalniające – 2 godziny zajęć wspólnych w miesiącu dla wszystkich uczestników kursu

 

Studium Organistowskie I stopnia – kierunek organy kościelne

Zajęcia odbywają się w soboty od 9.00 do 13.00. Lekcje indywidualne z instrumentu w terminie uzgodnionym z nauczycielem

ROK I
Semestr I Semestr II
Fortepian Fortepian/organy
1. Zasady muzyki 1. Zasady muzyki
2. Kształcenie słuchu 2. Kształcenie słuchu
3. Emisja głosu i śpiew liturgiczny 3. Emisja głosu i śpiew liturgiczny
4. Liturgika 4. Liturgika
5. Chór 5. Chór
Krąg liturgiczno-muzyczny Krąg liturgiczno-muzyczny
ROK II
Semestr I Semestr II
Fortepian/Organy Fortepian/Organy
1. Harmonia teoretyczna 1. Harmonia teoretyczna
2. Harmonia praktyczna 2. Harmonia praktyczna
3. Liturgika 3. Organoznawstwo
4. Historia muzyki kościelnej 4. Formy i gatunki muzyki kościelnej
5. Kształcenie słuchu 5. Kształcenie słuchu
6. Chór 6. Chór
Rok III
Semestr I Semestr II
Organy Organy
1. Harmonia teoretyczna 1. Harmonia teoretyczna
2. Harmonia praktyczna 2. Harmonia praktyczna
3. Organowy akompaniament liturgiczny 3. Organowy akompaniament liturgiczny
4. Dyrygentura chóralna 4. Dyrygentura chóralna
5. Chór 5. Chór
Rok IV
Semestr I Semestr II
Organy Organy
1. Organowy akompaniament liturgiczny 1. Organowy akompaniament liturgiczny
2. Elementy harmonii modalnej 2. Dyrygentura chorału gregoriańskiego
3. Chorał gregoriański 3. Chorał gregoriański
4. Dyrygentura chóralna 4. Prawodawstwo muzyki kościelnej
5. Chór – dyrygentura chóralna (ćwiczenia) 5. Chór – dyrygentura chóralna (ćwiczenia)

 

Kurs Mistrzowski (II stopnia)

Zajęcia odbywają się w poniedziałki od 9.00 do 13.00 dwa razy w miesiącu. Zajęcia indywidualne z instrumentu w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

Zajęcia wspólne mają charakter warsztatów na określony temat, każdy zjazd w całości poświęcony jest jednemu tematowi. Prowadzone są przez specjalistów w danej dziedzinie. W ramach kursu II stopnia odbywają się następujące warsztaty:

– emisja głosu, dydaktyka emisji głosu

– dyrygentura chóralna

– efektywna praca nad utworem muzycznym, metody szybkiej nauki utworów i efektywnego ćwiczenia

– improwizacja organowa

– kontrapunkt

– zasady konserwacji organów, organy zabytkowe

Możliwa jest organizacja warsztatów poświęconych także innym tematom zgłaszanym przez uczestników.

 

Kierunek wokalny:

Zajęcia odbywają się w soboty od 9.00 do 13.00. Lekcje indywidualne z instrumentu i śpiewu w terminie uzgodnionym z nauczycielem

ROK I
Semestr I Semestr II
Śpiew, podstawy fortepianu Śpiew, podstawy fortepianu
1. Zasady muzyki 1. Zasady muzyki
2. Kształcenie słuchu 2. Kształcenie słuchu
3. Emisja głosu i śpiew liturgiczny 3. Emisja głosu i śpiew liturgiczny
4. Liturgika 4. Liturgika
5. Chór 5. Chór
Krąg liturgiczno-muzyczny Krąg liturgiczno-muzyczny
ROK II
Semestr I Semestr II
Śpiew, podstawy fortepianu Śpiew, podstawy fortepianu
1. Harmonia teoretyczna 1. Harmonia teoretyczna
2. Harmonia praktyczna 2. Harmonia praktyczna
3. Liturgika 3. Kształcenie słuchu
4. Historia muzyki kościelnej 4. Formy i gatunki muzyki kościelnej
5. Kształcenie słuchu 5. Chór
6. Chór
Rok III
Semestr I Semestr II
Śpiew Śpiew
1. Harmonia teoretyczna 1. Harmonia teoretyczna
2. Harmonia praktyczna 2. Harmonia praktyczna
3. Podstawy gitary (grupowe) 3. Podstawy gitary (grupowe)
4. Dyrygentura chóralna 4. Dyrygentura chóralna
5. Chór 5. Chór
Rok IV
Semestr I Semestr II
Śpiew Śpiew
1. Prowadzenie zespołów 1. Prowadzenie zespołów
2. Elementy harmonii modalnej 2. Dyrygentura chorału gregoriańskiego
3. Chorał gregoriański 3. Chorał gregoriański
4. Dyrygentura chóralna 4. Prawodawstwo muzyki kościelnej
5. Chór – dyrygentura chóralna (ćwiczenia) 5. Chór – dyrygentura chóralna (ćwiczenia)

 

 

Resize text-+=