Szkolenia dla organistów

Forum Muzyków Kościelnych

    Formą doskonalenia zawodowego, ale także miejscem dyskusji, sygnalizowania problemów, omawiania bieżących spraw muzycznych w diecezji będzie Forum Muzyków Kościelnych. Pierwsze spotkanie zaplanowane było na kwiecień 2020 roku, lecz ze

Więcej...
Resize text-+=