O nas

            Kształcenie muzyków kościelnych – organistów, wokalistów i dyrygentów – jest podstawowym zadaniem Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej, dlatego też najważniejszą gałęzią działalności instytutu jest prowadzenie studium organistowskiego. Kształcenie organistów w Diecezji Płockiej trwa nieprzerwanie od 1902 roku, choć zmieniały się jego formy. Od 1902 do 1917 roku była to klasa organowa działająca przy Płockim Towarzystwie Muzycznym, w latach 1917-1939 działała Biskupia Szkoła Organistowska w Płocku. Po II wojnie światowej, od 1946 do 1971 roku w kilku miejscach diecezji organizowano kursy dla przyszłych organistów zakończone organistowskim egzaminem kwalifikacyjnym, natomiast od 1971 roku studium organistowskie funkcjonuje w formie stacjonarnej szkoły w Płocku. W ciągu ponad stu lat działalności dyplom organisty uzyskało około pięciuset absolwentów.

            Patron Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej – ks. Eugeniusz Gruberski był jednym z organizatorów kształcenia organistów w Diecezji Płockiej w 1902 roku, dlatego jest on szczególnym patronem tych, którzy podejmują naukę gry na „królu instrumentów”.

            Studium kształci pasjonatów muzyki organowej, pozwala rozwijać talenty muzyczne i osobiste zainteresowania muzyczne, zwłaszcza związane z muzyką kościelną. Część naszych absolwentów decyduje się na podjęcie posługi organistowskiej w kościele, dlatego też w ramach studium można zdobyć umiejętności potrzebne w pracy organisty: zarówno dotyczące gry na instrumencie i śpiewu, jak i prowadzenia zespołów śpiewaczych, zwłaszcza chóru oraz umożliwia poznanie zasad liturgii i repertuaru śpiewów liturgicznych.

            Organistom, którzy są absolwentami naszej szkoły lub innej szkoły o zbliżonym charakterze studium oferuje Kurs Mistrzowski, doskonalący umiejętności przydatne w pracy organistowskiej. Natomiast dla osób rozpoczynających swoją przygodę z muzyką studium prowadzi przygotowawczy Kurs Fortepianowy, ponieważ poznanie podstaw gry na fortepianie jest konieczne do rozpoczęcia nauki gry na organach.

            Umiejętności zdobyte w studium otwierają możliwość podjęcia studiów związanych z muzyką, na przykład kierunku muzyka kościelna lub organy na Akademiach Muzycznych oraz takich kierunków jak muzykologia ogólna, muzykologia kościelna, pedagogika z muzyką czy kierunków wokalnych i wokalno-aktorskich, na których wymagane są podstawowe umiejętności muzyczne.

Resize text-+=