O Instytucie

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej „Musicum” im. ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku został powołany przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę. Celem działalności instytutu jest troska o kształcenie oraz formację duchową i liturgiczną wszystkich muzyków kościelnych: organistów, dyrygentów chórów parafialnych, animatorów scholi dziecięcych i zespołów młodzieżowych, kantorów, psałterzystów, a także członków scholi, zespołów młodzieżowych, chórów oraz zespołów instrumentalnych, które posługują w kościołach naszej diecezji podczas liturgii.

Instytut realizuje te cele poprzez organizowanie kształcenia muzyków kościelnych, na pierwszym miejscu prowadząc studium organistowskie, ale także różnego rodzaju kursy, szkolenia i warsztaty dla wyżej wymienionych osób lub grup. Zadaniem instytutu Musicum jest także prowadzenie formacji muzyków kościelnych, a więc organizowanie rekolekcji i dni skupienia dla organistów, scholi, zespołów, chórów itd. Instytut włącza się także działalność artystyczną organizując lub pomagając w organizacji koncertów muzyki religijnej, zarówno dawnej, jak i współczesnej.

Resize text-+=