Grono pedagogiczne

     Nauczyciele, którzy pracują w instytucie ucząc w studium organistowskim, są doświadczonymi specjalistami z zakresu muzyki kościelnej. Zajęcia prowadzą absolwenci Akademii Muzycznych w klasie organów lub na specjalności muzyka kościelna, muzykolodzy – absolwenci praktycznej muzykologii kościelnej oraz liturgiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz absolwenci Diecezjalnego Studium Organistowskiego, posiadający wieloletnie doświadczenie w pełnieniu posługi muzyka kościelnego. Odpowiedni dobór nauczycieli gwarantuje doskonałe przygotowanie muzyczne i liturgiczne absolwentów naszego studium.

 

ks. dr Marcin Sadowski – dyrektor Instytutu

Naukę gry na instrumentach klawiszowych rozpoczął w wieku kilkunastu lat, jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Mławie w klasie organów (2002 r.). Jest prezbiterem diecezji płockiej, święcenia kapłańskie przyjął w 2006 roku. W latach 2006-2016 pracował jako wikariusz w parafii Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu nad Wisłą, św. Wojciecha w Płocku oraz św. Michała Archanioła w Płońsku. W latach 2016-2018 studiował muzykologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w roku 2018 uzyskał tytuł magistra muzykologii. Również na KUL, w latach 2016-2020 był doktorantem w Instytucie Liturgiki i Homiletyki. W roku 2020 obronił doktorat pt. “Muzyka kościelna w diecezji płockiej po Soborze Watykańskim II. Studium liturgiczne” uzyskując stopień doktora.

W diecezji płockiej pełni funkcje: dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej, wykładowcy muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku oraz dyrektora Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej MUSICUM im. ks. Eugeniusza Gruberskiego.

 

Karol Krawczyk – wicedyrektor Instytutu

– muzykolog, oligofrenopedagog, multiinstrumentalista, dyrygent.

Edukację muzyczną rozpoczął w I stopniu, ośmioletniej Szkoły Muzycznej im Stanisława Moniuszki w Warszawie w klasie skrzypiec. Kontynuację nauki realizował podczas studiów muzykologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod okiem Ks prof. Kazimierza Szymonika. Rozpoczęła się wówczas przygoda z chóralistyką, która w znacznym stopniu ukierunkowała zainteresowania muzyczne na gruncie muzyki chóralnej, organowej a także symfonicznej. Współpracował z wieloma instytucjami Kultury m.in. Filharmonią Narodową, Narodowym Forum Muzyki czy Teatrem Wielkim. Brał udział w koncertach w kraju jak i za granicą. Uniwersytet Muzyczny im.  Fryderyka Chopina przyczynił się do zdobycia warsztatu dyrygenta chóralnego (V Wydział Prowadzenie Zespołów Muzycznych) w klasie prof. Ryszarda Zimaka oraz Krzysztofa Kusiela Moroza oraz do realizacji Specjalizacji z Kształcenia Słuchu na Międzywydziałowej Katedrze Kształcenia Słuchu. UMFC zapewnił również przygotowanie i uprawnienia pedagogiczne. Uczestnik szkolenia I i II stopnia Mobilnej Rekreacji Muzycznej dr Macieja Kieryła z zakresu Muzykoterapii. Absolwent studiów podyplomowych – kierunek Pedagogika Specjalna (Oligofrenopedagogika), na której powstała praca uzasadniająca muzyczną treść sześciu etapów Mobilnej Rekreacji Muzycznej, eksploatująca i adaptująca materiał muzyczny melodii ludowej Zbójnickiego do powyższej muzykoterapeutycznej metody. Obecnie pracownik Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu oraz Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej Musicum w Płocku, w którym prowadzi zajęcia z dyrygentury, kształcenia słuchu, zasad muzyki oraz kieruje chórem Instytutu.

 

Paweł Stawiński

Paweł Stawiński jest muzykiem, wokalistą oraz pianistą. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na wydziale jazzu i muzyki rozrywkowej. Jest również magistrem filologii angielskiej. Swoje umiejętności artystyczne kształcił pod okiem wybitnych autorytetów muzycznych t.j Krystyna Stańko – znana wokalistka jazzowa, czy też Włodzimierz Nahorny – wielka postać polskiej pianistyki jazzowej.
Paweł jest laureatem wielu festiwali ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych. Potrafi śpiewać kontratenorem sopranowym, co jest niezwykle rzadką cechą i przez co porównywany jest do takich międzynarodowych autorytetów muzycznych jak Maxwell czy Vitas.
Paweł Stawiński jest również uczestnikiem polskich edycji programów telewizyjnych „X Factor” oraz „Mam Talent”. Jego występ w „Mam Talent” został uznany za jeden z najlepszych występów wszystkich dotychczasowych edycji.

Jest także absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Mławie w klasie organów. W Instytucie uczy śpiewu solowego, emisji głosu oraz gry na organach.

 

Juliusz Jakóbiak

Od najmłodszych lat uczył się gry na fortepianie, pasjonat muzyki, który swoja pasję przekuł w pracę zawodową. Jest absolwentem Diecezjalnego Studium Organistowskiego im. Ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku I stopnia, następnie – również w płockim Studium – odbył specjalistyczny kurs dla organistów uzyskując uprawnienia organisty II stopnia. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy organistowskiej, pracował w parafii św. Stanisława Kostki w Rostkowie, parafii bł. Biskupów Męczenników w Ciechanowie, a obecnie jest organistą w parafii św. Stanisława Kostki w Przasnyszu w Klasztorze Ojców Pasjonistów. Od wielu lat uczy gry na fortepianie i na organach, jest również akompaniatorem. Doskonale zna budowę organów – tę wiedzę zdobył podczas odbywania praktyki organmistrzowskiej w zakresie budowy i remontów organów piszczałkowych. Odbył także szkolenia z zakresu nagłośnień i konsolet, jest akustykiem.

            W Instytucie uczy gry na organach oraz poprawnego doboru pieśni liturgicznych.

 

 

Sławomir Makowski

Absolwent Akademii Muzycznej w klasie organów, praktykujący organista, nauczyciel w kilku szkołach muzycznych. Uczy organów oraz historii muzyki i form muzyki kościelnej.

 

Grzegorz Dramiński

Swoją przygodę z muzyką zaczął już w wieku 10 lat. Od młodych lat grał na instrumentach klawiszowych, głównie na fortepianie. Ukończył I i II stopień Diecezjalnego Studium Organistowskiego im Ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku. Brał udział w wielu warsztatach i szkoleniach muzycznych i organistowskich. Ma wieloletnie doświadczenie w zawodzie organisty, pracowałem m. in. w Makowie Mazowieckim, Raciążu i Szydłowie. Obecnie jest organistą w parafii pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Bieżuniu. Od wielu lat prowadzi własną szkołę muzyczną ,,Akademia Dźwięku”, w której uczy gry na instrumentach muzycznych takich jak: fortepian, gitara, akordeon, perkusja, saksofon. Prowadzi chór nauczycielski ,,Sonata” w Żuromińskim Centrum Kultury oraz chór parafialny ,,Pasjonata” w Bieżuniu. W Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej MUSICUM w Płocku uczy gry na fortepianie oraz organowego akompaniamentu liturgicznego.

 

 

Karol Augutyniak – nowy nauczyciel organów, chorału gregoriańskiego, elementów harmonii modalnej oraz prawodawstwa liturgicznego

Karol Augustyniak urodził się w Lublinie. Edukację muzyczną rozpoczął w rodzinnym mieście, gdzie ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. Karola Lipińskiego w klasie organów z wyróżnieniem. Jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie studiował na Wydziale Muzyki Kościelnej w klasie organów i improwizacji dra hab. Michała Markuszewskiego. Prowadzi ożywioną działalność artystyczną, wykonując zarówno solowe recitale organowe, jak i koncerty z udziałem solistów i chórów. Swoje umiejętności doskonalił na kursach organowych pod kierunkiem Marka Štrbáka oraz Ulricha Walthera. Jest organistą Parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrziciela w Lesznie.

 

Paweł Pasternak

– organista, organolog i pedagog urodzony w 1990 roku w Tarnowie. W 2016 r. ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie organów prof. Jarosława Malanowicza. W 2021 r. na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy Kierunki stylistyczne w budownictwie organowym diecezji tarnowskiej w latach 1945-1992. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół budownictwa organowego w dawnej Galicji oraz po II wojnie światowej w Polsce. Jest autorem dwóch samodzielnych książek (Organy i ich twórcy na obszarze ziemi sądeckiej, Nowy Sącz 2018; Tadeusz Rajkowski. Działalność organmistrzowska, Opole 2021) oraz ponad 30 artykułów naukowych poświęconych budownictwu organowemu, a także redaktorem jednej publikacji zbiorowej (Wokół nowych organów kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie, Tarnów 2017). Redaguje w czasopiśmie dla organistów diecezji tarnowskiej Hosanna dział dedykowany organom w diecezji, a także internetową bazę organów w serwisie musicamsacram.pl. Inicjator cykli konferencji o budownictwie organowym Organy i ludzie (od 2014, Warszawa) oraz Organa Galiciana (od 2016, Tarnów). Założył i kieruje zespołem wokalno-instrumentalnym Quinte area, z którym koncertuje w kraju i za granicą. Pełni także funkcję organisty. W latach 2017-2019 prowadził klasę organów w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Tarnowie. Od 2023 roku w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej będzie uczył harmonii oraz gry na organach.

 

Wszyscy nasi wykładowcy mają odpowiednie przygotowanie oraz doświadczenie praktyczne w przygotowaniu do pracy muzyka kościelnego.

Resize text-+=