Grono pedagogiczne

     Nauczyciele, którzy pracują w instytucie ucząc w studium organistowskim, są doświadczonymi specjalistami z zakresu muzyki kościelnej. Zajęcia prowadzą absolwenci Akademii Muzycznych w klasie organów lub na specjalności muzyka kościelna oraz muzykolodzy – absolwenci praktycznej muzykologii kościelnej oraz liturgiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Odpowiedni dobór nauczycieli gwarantuje doskonałe przygotowanie muzyczne i liturgiczne absolwentów naszego studium.

ks. dr Marcin Sadowski – dyrektor Instytutu

prezbiter Diecezji Płockiej, absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Mławie w klasie organów (2002), Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku (2006), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – muzyka kościelna (2018) oraz teologia liturgii (2020).

 

 

 

ks. kan. dr Andrzej Leleń

prezbiter Diecezji Płockiej, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – muzyka kościelna, wykładowca muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, wieloletni dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Płocku.

 

 

Karol Krawczyk

– muzykolog, oligofrenopedagog, multiinstrumentalista, dyrygent.

Edukację muzyczną rozpoczął w I stopniu, ośmioletniej Szkoły Muzycznej im Stanisława Moniuszki w Warszawie w klasie skrzypiec. Kontynuację nauki realizował podczas studiów muzykologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod okiem Ks prof. Kazimierza Szymonika. Rozpoczęła się wówczas przygoda z chóralistyką, która w znacznym stopniu ukierunkowała zainteresowania muzyczne na gruncie muzyki chóralnej, organowej a także symfonicznej. Współpracował z wieloma instytucjami Kultury m.in. Filharmonią Narodową, Narodowym Forum Muzyki czy Teatrem Wielkim. Brał udział w koncertach w kraju jak i za granicą. Uniwersytet Muzyczny im.  Fryderyka Chopina przyczynił się do zdobycia warsztatu dyrygenta chóralnego (V Wydział Prowadzenie Zespołów Muzycznych) w klasie prof. Ryszarda Zimaka oraz Krzysztofa Kusiela Moroza oraz do realizacji Specjalizacji z Kształcenia Słuchu na Międzywydziałowej Katedrze Kształcenia Słuchu. UMFC zapewnił również przygotowanie i uprawnienia pedagogiczne. Uczestnik szkolenia I i II stopnia Mobilnej Rekreacji Muzycznej dr Macieja Kieryła z zakresu Muzykoterapii. Absolwent studiów podyplomowych – kierunek Pedagogika Specjalna (Oligofrenopedagogika), na której powstała praca uzasadniająca muzyczną treść sześciu etapów Mobilnej Rekreacji Muzycznej, eksploatująca i adaptująca materiał muzyczny melodii ludowej Zbójnickiego do powyższej muzykoterapeutycznej metody. Obecnie pracownik Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu oraz Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej Musicum w Płocku.

 

Paweł Stawiński

muzyk, wokalista, pianista

absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Mławie w klasie organów, Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

 

 

       Muzycy zajmują się kształceniem praktycznym, ucząc gry na instrumentach od podstaw lub kontynuując edukację muzyczną, natomiast zadaniem muzykologów jest wykładanie zagadnień teoretycznych, które pozwalają zrozumieć zasady gry oraz poznać liturgię Kościoła.