Grono pedagogiczne

     Nauczyciele, którzy pracują w instytucie ucząc w studium organistowskim, są doświadczonymi specjalistami z zakresu muzyki kościelnej. Zajęcia prowadzą absolwenci Akademii Muzycznych w klasie organów lub na specjalności muzyka kościelna, muzykolodzy – absolwenci praktycznej muzykologii kościelnej oraz liturgiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz absolwenci Diecezjalnego Studium Organistowskiego, posiadający wieloletnie doświadczenie w pełnieniu posługi muzyka kościelnego. Odpowiedni dobór nauczycieli gwarantuje doskonałe przygotowanie muzyczne i liturgiczne absolwentów naszego studium.

ks. dr Marcin Sadowski – dyrektor Instytutu

prezbiter Diecezji Płockiej, absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Mławie w klasie organów (2002), Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku (2006), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – muzyka kościelna (2018) oraz teologia liturgii (2020).

 

 

 

ks. kan. dr Andrzej Leleń

prezbiter Diecezji Płockiej, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – muzyka kościelna, wykładowca muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, wieloletni dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Płocku.

 

 

Edyta Czachorowska

Absolwentka:
– Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku (I stopień – skrzypce; II stopień – wokal),
– Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z muzyką (studia licencjackie),
– Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, specjalność: teoria muzyki (studia licencjackie i magisterskie).
Obecnie pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku jako nauczyciel kształcenia słuchu. Dodatkowo współpracuje z Płocką Orkiestrą Symfoniczną prowadząc audycje umuzykalniające w przedszkolach. W Instytucie uczy harmonii teoretycznej i harmonii praktycznej oraz śpiewu solowego.

 

Karol Krawczyk

– muzykolog, oligofrenopedagog, multiinstrumentalista, dyrygent.

Edukację muzyczną rozpoczął w I stopniu, ośmioletniej Szkoły Muzycznej im Stanisława Moniuszki w Warszawie w klasie skrzypiec. Kontynuację nauki realizował podczas studiów muzykologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod okiem Ks prof. Kazimierza Szymonika. Rozpoczęła się wówczas przygoda z chóralistyką, która w znacznym stopniu ukierunkowała zainteresowania muzyczne na gruncie muzyki chóralnej, organowej a także symfonicznej. Współpracował z wieloma instytucjami Kultury m.in. Filharmonią Narodową, Narodowym Forum Muzyki czy Teatrem Wielkim. Brał udział w koncertach w kraju jak i za granicą. Uniwersytet Muzyczny im.  Fryderyka Chopina przyczynił się do zdobycia warsztatu dyrygenta chóralnego (V Wydział Prowadzenie Zespołów Muzycznych) w klasie prof. Ryszarda Zimaka oraz Krzysztofa Kusiela Moroza oraz do realizacji Specjalizacji z Kształcenia Słuchu na Międzywydziałowej Katedrze Kształcenia Słuchu. UMFC zapewnił również przygotowanie i uprawnienia pedagogiczne. Uczestnik szkolenia I i II stopnia Mobilnej Rekreacji Muzycznej dr Macieja Kieryła z zakresu Muzykoterapii. Absolwent studiów podyplomowych – kierunek Pedagogika Specjalna (Oligofrenopedagogika), na której powstała praca uzasadniająca muzyczną treść sześciu etapów Mobilnej Rekreacji Muzycznej, eksploatująca i adaptująca materiał muzyczny melodii ludowej Zbójnickiego do powyższej muzykoterapeutycznej metody. Obecnie pracownik Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu oraz Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej Musicum w Płocku, w którym prowadzi zajęcia z dyrygentury, organowego akompaniamentu liturgicznego oraz kieruje chórem Instytutu.

 

Paweł Stawiński

muzyk, wokalista, pianista

absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Mławie w klasie organów, Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

 

 

 

Juliusz Jakóbiak

Od najmłodszych lat uczył się gry na fortepianie, pasjonat muzyki, który swoja pasję przekuł w pracę zawodową. Jest absolwentem Diecezjalnego Studium Organistowskiego im. Ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku I stopnia, następnie – również w płockim Studium – odbył specjalistyczny kurs dla organistów uzyskując uprawnienia organisty II stopnia. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy organistowskiej, pracował w parafii św. Stanisława Kostki w Rostkowie, parafii bł. Biskupów Męczenników w Ciechanowie, a obecnie jest organistą w parafii św. Stanisława Kostki w Przasnyszu w Klasztorze Ojców Pasjonistów. Od wielu lat uczy gry na fortepianie i na organach, jest również akompaniatorem. Doskonale zna budowę organów – tę wiedzę zdobył podczas odbywania praktyki organmistrzowskiej w zakresie budowy i remontów organów piszczałkowych. Odbył także szkolenia z zakresu nagłośnień i konsolet, jest akustykiem.

            W Instytucie uczy gry na organach oraz poprawnego doboru pieśni liturgicznych.

 

Sławomir Makowski

Absolwent Akademii Muzycznej w klasie organów, praktykujący organista, nauczyciel w kilku szkołach muzycznych. Uczy organów oraz historii muzyki i form muzyki kościelnej.

 

Grzegorz Dramiński

Praktykujący organista w parafii św. Stanisława w Bieżuniu, dyrygent prowadzący dwa chóry: chór parafialny w Bieżuniu oraz chór nauczycielski w Żurominie, nauczyciel gry na instrumentach klawiszowych. Uczy gry na fortepianie.

      Muzycy zajmują się kształceniem praktycznym, ucząc gry na instrumentach od podstaw lub kontynuując edukację muzyczną, natomiast zadaniem muzykologów jest wykładanie zagadnień teoretycznych, które pozwalają zrozumieć zasady gry oraz poznać liturgię Kościoła.