Komisja Muzyki Kościelnej

     Diecezjalna Komisja ds. Muzyki Kościelnej została powołana przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę 10 stycznia 2017 roku. Ksiądz Biskup, powołując komisję powierzył jej następujące zadania: “Komisji zlecam troskę o realizację w diecezji płockiej wypracowanych i obowiązujących w Kościele zasad z zakresu muzyki kościelnej, doskonalenie jej poziomu, tak by ubogacała piękno liturgii i pomnażała wiarę Ludu Bożego. Do zadań Komisji będzie należało m. in. czuwanie nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu Muzyków Kościelnych, zawartego w Uchwałach 43. Synodu Diecezji Płockiej, troska o muzyków kościelnych, a także inne sprawy z zakresu muzyki kościelnej zlecane przez Biskupa Płockiego czy władzę diecezjalną”.

W skład Komisji wchodzą:

1. Ks. kan. dr Andrzej Leleń – przewodniczący
2. Ks. Marcin Sadowski – wiceprzewodniczący
3. Ks. dr Andrzej Janicki
4. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski
5. Andrzej Sumliński
6. Paweł Górczyński
7. Joanna Ostaszewska
8. Zygmunt Dąbrowski
9. Kazimierz Grzywiński
10. Bogdan Wiśniewski
11. Jerzy Stefański

     Komisja spotyka się na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb. Wnioski, propozycje, postulaty i trudności, które organiści, księża lub inne osoby związane z muzyka kościelną pragną przedłożyć Komisji, należy zgłaszać do wiceprzewodniczącego – ks. Marcina Sadowskiego, tel. 602 884 111.