Komisja Muzyki Kościelnej

     Diecezjalna Komisja ds. Muzyki Kościelnej została powołana przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę 10 stycznia 2017 roku. Ksiądz Biskup, powołując komisję powierzył jej następujące zadania: “Komisji zlecam troskę o realizację w diecezji płockiej wypracowanych i obowiązujących w Kościele zasad z zakresu muzyki kościelnej, doskonalenie jej poziomu, tak by ubogacała piękno liturgii i pomnażała wiarę Ludu Bożego. Do zadań Komisji będzie należało m. in. czuwanie nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu Muzyków Kościelnych, zawartego w Uchwałach 43. Synodu Diecezji Płockiej, troska o muzyków kościelnych, a także inne sprawy z zakresu muzyki kościelnej zlecane przez Biskupa Płockiego czy władzę diecezjalną”.

W skład Komisji wchodzą:

1. Ks. kan. dr Andrzej Leleń – przewodniczący
2. Ks. dr Marcin Sadowski – wiceprzewodniczący
3. Ks. dr Artur Janicki
4. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski
5. Andrzej Sumliński – muzyk, członek zespołu Canzona
6. Paweł Górczyński – muzyk – organista
7. Joanna Ostaszewska – organistka parafii św. Wojciecha w Nasielsku
8. Zygmunt Dąbrowski – organista parafii św. Mateusza w Pułtusku
9. Kazimierz Grzywiński – organista parafii św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu
10. Bogdan Wiśniewski – organista parafii św. Michała Archanioła w Płońsku
11. Jerzy Stefański

     Komisja spotyka się na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb. Wnioski, propozycje, postulaty i trudności, które organiści, księża lub inne osoby związane z muzyka kościelną pragną przedłożyć Komisji, należy zgłaszać do wiceprzewodniczącego – ks. Marcina Sadowskiego, tel. 602 884 111.

Resize text-+=