Oferta kształcenia

Studium organistowskie prowadzi naukę na następujących poziomach:

     Fortepianowy kurs przygotowawczy – jest przeznaczony dla osób, które chciałyby podjąć naukę gry na organach, ale dotychczas nie uczyły się grać na żadnym instrumencie klawiszowym. Opanowanie podstaw gry na fortepianie (pianinie) jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia nauki gry na organach. Ukończenie kursu fortepianowego umożliwia podjęcie nauki na stopniu I.

     Zapraszamy dzieci od 10 roku życia, młodzież i dorosłych, zarówno chłopców, jak i dziewczęta, Panie i Panów.

 

     Stopień I – to czteroletni kurs podstawowy. Pozwala opanować umiejętność gry na organach, rozwija zdolności muzyczne oraz przygotowuje do pracy organisty. W ramach zajęć uczniowie ćwiczą naukę gry na fortepianie i organach, poznają liturgię Kościoła katolickiego oraz prawodawstwo liturgiczne, uczą się także śpiewów kościelnych, chorału gregoriańskiego, akompaniamentu liturgicznego i elementów dyrygentury chóralnej. Uzupełnieniem edukacji są przedmioty ogólnomuzyczne, takie jak zasady muzyki, kształcenie słuchu, harmonia, historia muzyki czy formy muzyczne. Słuchacze poznają także podstawy budownictwa organowego. Absolwenci studium otrzymują dyplom uprawniający do podjęcia pracy organisty w Kościele rzymskokatolickim w całej Polsce. Szczegółowy program nauczania można sprawdzić TUTAJ.

     Zapraszamy dzieci od 12 roku życia, młodzież i dorosłych, zarówno chłopców, jak i dziewczęta, Panie i Panów.

 

     Stopień II – to dwuletni Kurs Mistrzowski przeznaczony dla absolwentów studium podstawowego lub szkół o równoważnym charakterze. Celem Kursu Mistrzowskiego jest osiągnięcie poziomu gry na organach odpowiadającego egzaminowi dyplomowemu Szkoły Muzycznej II stopnia oraz podniesienie kwalifikacji pomocnych w pracy organisty. W ramach zajęć uczestnicy Kursu Mistrzowskiego ćwiczą przede wszystkim grę na organach, a także dyrygenturę chóralną, improwizację organową, w ramach której uczą się podstaw kontrapunktu, aranżację akompaniamentu liturgicznego oraz utworów chóralnych, a także dydaktyki emisji głosu oraz metodologii efektywnej pracy nad utworem muzycznym. Szczegółowy program nauczania można sprawdzić TUTAJ.

 

     Kurs uzupełniający – dla absolwentów Szkoły Muzycznej II stopnia w klasie organów lub fortepianu, umożliwiający zdobycie dyplomu organistowskiego. Kurs trwa dwa lata i obejmuje przedmioty, które nie są nauczane w szkołach muzycznych, związane z liturgią, akompaniamentem liturgicznym oraz pracą z chórem. Absolwenci kursu uzupełniającego otrzymują dyplom I stopnia.

Resize text-+=