Forum Muzyków Kościelnych Diecezji Płockiej

Forum Muzyków Kościelnych Diecezji Płockiej to sesja naukowa oraz okazja do dyskusji na temat muzyki kościelnej w Diecezji Płockiej. Do udziału w Forum zaproszeni są organiści ze wszystkich parafii Diecezji Płockiej (udział obowiązkowy), a także dyrygenci chórów, kapelmistrzowie orkiestr strażackich, opiekunowie scholi i zespołów parafialnych, osoby pełniące posługę muzyczną podczas ceremonii ślubnych lub pogrzebowych w kościołach naszej diecezji. Program Forum:

 

FORUM MUZYKÓW KOŚCIELNYCH
DIECEZJI PŁOCKIEJ

Płock, 23 kwietnia 2022 r.,
Sala barokowa opactwa pobenedyktyńskiego

Między prawami liturgii a wolnością muzyka

 

10.00 – Słowo pozdrowienia i otwarcie obrad – J. E. Ks. Bp Mirosław Milewski

10.05 – Wprowadzenie – ks. dr Andrzej Leleń

10.10 – Między prawami liturgii… – o zasadach rządzących muzyką liturgiczną – ks. dr  hab. Daniel Brzeziński, profesor UMK w Toruniu, przewodniczący sekcji Liturgistów Polskich

10.40 – … a wolnością muzyka – o dylematach muzyka służącego w liturgii – p. dr Marta Benk – muzykolog, organistka w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą

11.15 – pytania

11.30 – przerwa kawowa

12.15 – Sprawy bieżące, propozycje, problemy, dyskusja – ks. dr Marcin Sadowski

13.00 – Zakończenie

Koszt uczestnictwa: 50 zł

Ilość miejsc ograniczona, obowiązkowa internetowa rejestracja uczestników i wniesienie opłaty TUTAJ.

Organiści mają obowiązek udziału w Forum, rejestracja nie jest wymagana. Pozostałe osoby prosimy o zapisanie się przez Internet i wniesienie opłaty.

Resize text-+=