Nowe organy dla Instytutu

Dzięki życzliwości kapłanów diecezji Płockiej, którzy wsparli finansowo zakup instrumentu, uczniowie naszego Instytutu mogę odbywać lekcje i ćwiczyć na cyfrowych organach Johannus. To kolejny, już trzeci instrument, zakupiony na potrzeby Instytutu.
Serdeczne podziękowania dla ks. kan. Ryszarda Paradowskiego, ks. kan. Tadeusza Pepłońskiego i kilku innych księży diecezji płockiej za pomoc w zakupie instrumentu.

Resize text-+=