Posiedzenie Komisji Muzyki Kościelnej

Dnia 5 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej. Najwięcej uwagi poświęcono opublikowanej niedawno Instrukcji Biskupa Płockiego o przygotowaniu i sprawowaniu sakramentu małżeństwa. Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej przygotowuje materiały, które mają pomóc narzeczonym, solistom, organistom i duszpasterzom w dokonaniu właściwego wyboru pieśni i utworów na tę ważną ceremonię. Prace nad materiałami trwają.

Resize text-+=