Przygotowanie Materiałów Pomocniczych na ślub

     W związku z licznymi nieprawdziwymi informacjami, jakoby w diecezji płockiej funkcjonowała lista “zakazanych piosenek” ślubnych pragniemy poinformować, że w naszej diecezji nie ma takiej listy.
Natomiast trwają prace nad przygotowaniem Materiałów Pomocniczych, które będą zawierać obszerny zestaw pozytywnych propozycji śpiewów i utworów – zarówno dawniejszych, jak i współczesnych – przeznaczonych do wykorzystania podczas ślubu, zgodnych z wymogami liturgii.
Osoby, które chcą włączyć się w przygotowanie listy prosimy o nadsyłanie swoich propozycji śpiewów do końca sierpnia na adres: sekretariat@musicum.pl.
Więcej informacji o śpiewach na ślubie można znaleźć na tutaj.

     Jednocześnie przypominamy, że od 1 stycznia 2021 roku wszystkie osoby, które będą pełnić posługę muzyczną podczas ślubu muszą mieć ukończony Kurs Liturgiczny. Więcej na ten temat tutaj.

Resize text-+=