Sacrosong Diecezjalny

XXV Jubileuszowy Sacrosong Diecezjalny zaplanowany był na 23 maja 2020 roku. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne konkurs został przełożony o rok, na maj 2021 roku. Odbędzie się w Nasielsku.Do udziału w Sacrosongu zaproszone są wszystkie grupy śpiewacze działające przy parafiach diecezji płockiej. Przed Sacrosongiem należy przeprowadzić eliminacje w dziewięciu rejonach. Tam, gdzie eliminacje zostały przeprowadzone do marca 2020 roku nie ma konieczności ich powtarzania: wyłonione zespoły wezmą udział w przyszłorocznym finale. W rejonach, gdzie eliminacji dotychczas nie było – zostaną przeprowadzone na jesieni 2020 roku. Ostatecznym terminem zgłoszeń zespołów z poszczególnych rejonów jest grudzień 2020 roku.

W ramach eliminacji zespoły muzyczne i schole dziecięce wykonują jedną pieśń liturgiczną (wyłącznie ze śpiewników wskazanych w regulaminie) oraz dowolną piosenkę religijną. Chóry wykonują repertuar liturgiczny. Z każdego rejonu wyłania się jedną scholę dziecięcą, jeden parafialny zespół muzyczny i jeden chór.

Szczegóły można znaleźć w REGULAMINIE.

Resize text-+=