Forum Muzyków Kościelnych

    Formą doskonalenia zawodowego, ale także miejscem dyskusji, sygnalizowania problemów, omawiania bieżących spraw muzycznych w diecezji będzie Forum Muzyków Kościelnych. Pierwsze spotkanie zaplanowane było na kwiecień 2020 roku, lecz ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie mogło się odbyć. Dlatego też I Forum Muzyków Kościelnych odbędzie się w roku 2021.

     Forum Muzyków Kościelnych będzie spotkaniem przeznaczonym nie tylko dla organistów (choć przede wszystkim dla nich), ale także dla animatorów scholi, zespołów muzycznych i chórów, solistów, instrumentalistów i wokalistów wykonujących utwory podczas liturgii w kościołach diecezji płockiej i wszystkich innych osób związanych z muzyką kościelną lub nią zainteresowanych.

Resize text-+=