W Płocku odbyło się Forum Muzyków Kościelnych

W sobotę 23 kwietnia 2022 r. w opactwie pobenedyktyńskim odbyło się Forum Muzyków Kościelnych. W spotkaniu wzięli udział organiści Diecezji Płockiej, dyrygenci chórów, kapelmistrzowie, osoby pełniące posługę muzyczną podczas sprawowania sakramentu małżeństwa oraz uczniowie Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej MUSICUM. Spotkanie otworzył J. E. Ks. Bp Mirosław Milewski, który powitał zebranych, a także odczytał i wręczył list Ks. Bpa Piotra Libery skierowany do p. Jerzego Stefańskiego z podziękowaniem za wieloletnią służbę na rzecz Studium Organistowskiego i organistów Diecezji Płockiej.

Po wprowadzeniu w tematykę spotkania, które przygotował ks. kan. dr Andrzej Leleń, rozpoczęła się część wykładowa. Najpierw kwestię regulacji prawnych określających ramy istnienia muzyki w liturgii poruszył ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Następnie p. dr Marta Benk przedstawiła uwagi organisty – praktyka co do możliwości właściwego wykorzystania muzyki i śpiewu w liturgii.

Po przerwie odbyło się Otwarte Forum Dyskusyjne, podczas którego omawiano bieżące sprawy dotyczące muzyki kościelnej w Diecezji Płockiej oraz dyskutowano na te tematy.

Resize text-+=