Zmarł ks. Hieronim Chamski (1932-2020)

 Ks. Hieronim Chamski – prezbiter diecezji płockiej, muzyk kościelny, kompozytor, wydawca.

 Ks. Hieronim Chamski urodził się w 1932 roku w miasteczku Drobin w powiecie płockim. W 1946 roku wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Płocku. Tam po raz pierwszy zetknął się z profesjonalną muzyką kościelną. W programie nauczania seminarium znalazły się takie przedmioty jak solfeż, zasady muzyki oraz gra na fortepianie, fisharmonii i trąbce. Oprócz tego prężnie działał chór i szkolna orkiestra. Atmosfera ta sprawiła, że muzyka kościelna stała się prawdziwą pasją i zawodem przyszłego kapłana.

  Tradycja kształcenia muzyków kościelnych w diecezji płockiej sięga końca XIX wieku. W 1894 roku ks. Antoni Julian Nowowiejski powołuje do istnienia Płocką Sekcję Miłośników Śpiewu i Muzyki Kościelnej przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Z kolei w ramach powstałej w 1902 roku na tym terenie szkoły muzycznej za sprawą ks. Eugeniusza Gruberskiego zostaje utworzona klasa organów, co daje początek profesjonalnego kształcenia muzyków kościelnych. W 1917 roku, jako jedna z najstarszych tego typu szkół w Polsce, powstaje samodzielna już Biskupia Szkoła Organistów, która po wojnie zostaje przemianowana na Diecezjalne Studium Organistowskie.

  Z tą właśnie placówką związał się na ponad 50 lat ks. Hieronim Chamski. Jako pedagog wykształcił wiele pokoleń studentów, nauczając gry na organach oraz prowadząc zajęcia z zakresu teorii muzyki. Bardzo zależało mu ponadto na zapewnieniu muzykom kościelnym dobrego repertuaru. Miał zawsze na uwadze stopień zaawansowania organistów i chórzystów. Dla ich potrzeb zgromadził wiele śpiewów i pieśni, wzbogacających msze i nabożeństwa. Są wśród nich opracowania tradycyjnych pieśni (w tym kolęd), ale także własne kompozycje, do których niejednokrotnie sam pisał teksty. Zbiory te ukazywały się cyklicznie w zeszytach, w założonym przez autora Wydawnictwie Hejnał. Pod redakcją ks. Chamskiego ukazały się tam także obszerniejsze pozycje, m.in.: “Tobie, Panie, zaufałem” – zbiór zawierający śpiewy związane z obrzędem chrześcijańskiego pogrzebu, “Abba Ojcze” – pieśni i piosenki religijne oraz większa kompozycja zatytułowana “Msza jubileuszowa” na chór, sopran, tenor i organy, z udziałem ludu.

  Ks. Hieronim Chamski wydał ponadto, zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do użytku szkolnego, zbiór pt. “Pieśni patriotyczne, żołnierskie, towarzyskie, ludowe i okolicznościowe”.

  Za swoje zasługi na polu muzyki kościelnej otrzymał w roku 2015 z rąk biskupa diecezji płockiej Wielki Order św. Zygmunta. Podczas uroczystości powiedział:

“Choć moi studenci z seminarium i organiści znają mnie głównie jako muzyka, to jednak oświadczam, że kapłaństwo jest dla mnie zawsze na pierwszym miejscu! Niech więc moja muzyka uświetnia liturgię Mszy św., pomnaża na ziemi chwałę Bożą i szerzy pokój między ludźmi dobrej woli”.

Ks. Hieronim Chamski zmarł 14 listopada 2020 r. Uroczystości pogrzebowe rozpocznie Msza żałobna, która będzie sprawowana we wtorek o godz. 19.00 w kościele parafii Matki Bożej Fatimskiej, Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 18 listopada o godz. 11.00 w tym samym kościele.

Życiorys pochodzi ze strony: http://ent.ipipan.waw.pl/~towmuz/htmliso/ks_hieronim_chamski.html

Resize text-+=