Formacja duchowa chórzystów

     Chór to zespół wykonujący śpiewy podczas liturgii. Oznacza to, że chór nie koncertuje, lecz pomaga w modlitwie. By chórzyści potrafili przez śpiew zaprosić wszystkich zebranych do głębszego przeżywania Mszy św. najpierw sami potrzebują duchowego przygotowania. Dlatego też Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej MUSICUM pragnie zaproponować chórzystom dni skupienia i rekolekcje wyjazdowe, służące pogłębieniu życia duchowego.

     Choć formacja duchowa podczas rekolekcji stoi na pierwszym miejscu, są one jednak także czasem odpoczynku od codzienności i okazją do integracji środowiska muzycznego diecezji płockiej.

Resize text-+=