Historia muzyki kościelnej

    Ten przedmiot ma na celu ukazanie przyszłym muzykom kościelnym, uczącym się w ramach studium organistowskiego, historię muzyki kościelnej na tle ogólnej historii muzyki. Słuchacze mają okazję poznać historię muzyki starożytności chrześcijańskiej i średniowiecza, zwłaszcza historię chorału gregoriańskiego, renesansowej polifonii wokalnej, instrumentalnej muzyki baroku, szczególnie muzyki organowej, muzyki epoki klasycyzmu, romantyzmu i neoromantyzmu. Ze względu na fakt, iż słuchacze studium uczą się gry na organach, więcej uwagi poświęcamy kompozytorom muzyki organowej od renesansu aż po współczesność.

Resize text-+=