Jak dobrać pieśni na ślub?

     Czasami śpiewy wykonywane podczas ślubów traktowane są jako “oprawa” Mszy, co sugeruje, że ich zadaniem jest “upiększenie” liturgii, nadanie jej “ładniejszej” formy. To nieprawda! Śpiewy są częścią liturgii, nie zewnętrzną oprawą. Jeśli Msza św. jest uobecnieniem życia Jezusa – przecież słuchamy Go jak naucza, tak samo jak uczniowie sprzed dwóch tysięcy lat w Palestynie, jesteśmy świadkami Ostatniej Wieczerzy, wydania Jego Ciała i Krwi (czyli ukrzyżowania), a potem zmartwychwstania, gdy przychodzi do nas w Komunii św. – to znaczy, że śpiewy muszą odpowiadać temu, co dzieje się podczas Mszy. Nikt przecież nie wykonuje muzyki rozrywkowej na pogrzebie, ani nie gra marsza żałobnego na ślubie! Dlatego też Kościół podpowiada nam, jak właściwie dobrać śpiewy na poszczególne części liturgii, tak by były piękne i odpowiadały temu, co sprawowane jest przy ołtarzu.

ŚPIEW NA ROZPOCZĘCIE

 • na rozpoczęcie Mszy św. przewidziana jest antyfona. Można ją zastąpić pieśnią, która w swej treści odpowiada antyfonie. W liturgii ślubnej przewidziane są trzy antyfony:
 1. Niech Bóg ześle wam pomoc z miejsca świętego i niech was wspiera z nieba. Niech wam
  udzieli czego w sercu pragniecie, i wypełni każdy wasz zamysł. Ps 20 (19).
 2. Panie, nasyć nas w zaraniu swoją łaską, abyśmy mogli radować się i cieszyć przez wszystkie
  dni nasze. Dobroć Pana niech będzie nad nami i nad dziełami rąk naszych. Ps 90 (89).
 3. Każdego dnia będę błogosławił Ciebie, Panie, i na wieki wysławiał Twoje Imię, bo jesteś
  dobry dla wszystkich, a Twoje miłosierdzie nad wszystkim, co stworzyłeś. Ps 145 (144).

            Widać zatem treść, jaką niosą ze sobą te trzy antyfony: prośbę o Opatrzność Bożą, o łaskę, o wsparcie, jak również błogosławieństwo Boga, Jego dobroć i miłosierdzie. Pieśni rozpoczynające Mszę św. powinny zawierać powyższe myśli.

ŚPIEWY NA PRZYGOTOWANIE DARÓW

 • w czasie przygotowania darów pieśni powinny przypominać o miłości Boga i bliźniego, o wspólnocie, składanych darach chleba i wina, pod którymi kryją się wszystkie duchowe dary składane Bogu podczas Mszy św. Można także wykonać utwór instrumentalny.

  

PIEŚNI NA KOMUNIĘ

 • na Komunię św. w Mszale podana jest antyfona, którą można zastąpić odpowiadającą jej pieśnią. W liturgii ślubnej przewidziane są trzy antyfony na Komunię:
 1. Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby przygotować sobie małżonkę
  świętą i nieskalaną. Por. Ef 5, 25. 27.
 2. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.
  J 13, 34.
 3. Będę błogosławił Pana po wszystkie czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
  Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim
  ucieczkę. Ps 34 (33), 2. 9.

            Antyfony mówią o poświęceniu się Chrystusa dla ludzi oraz poświęceniu się małżonków dla siebie nawzajem, o miłości na wzór Jezusa, który oddał samego siebie, o Bożym błogosławieństwie, Bożej dobroci, o szczęściu człowieka, który ufa Bogu. Pieśni wykonywane podczas Komunii św. powinny odpowiadać tej tematyce. Po zakończeniu śpiewu można wykonać utwór instrumentalny.

ŚPIEWY NA UWIELBIENIE

 • śpiew na uwielbienie – ma na celu uwielbienie Chrystusa za otrzymane dary, za Eucharystię, Komunię św., udzielony sakrament małżeństwa. Można także wykonać utwór instrumentalny o spokojnym charakterze skłaniający do modlitwy, dziękczynienia i uwielbienia. Nie należy w czasie uwielbienia wykonywać śpiewu do Matki Bożej, np. Ave Maria.

ŚPIEWY NA ZAKOŃCZENIE

 • śpiew na zakończenie – nie należy już do liturgii Mszy św., ale stanowi jej podsumowanie, nie może zatem być „oderwany” od przeżytej liturgii. W tym momencie można wykonać śpiew do Matki Bożej, zwłaszcza tam, gdzie istnieje zwyczaj modlitwy młodej pary przed obrazem Matki Bożej.

Po śpiewie na zakończenie może nastąpić marsz.

Resize text-+=