II Forum Muzyków Kościelnych Diecezji Płockiej – 22 kwietnia 2023 r.

W sobotę 22 kwietnia br. odbędzie się II Forum Muzyków Kościelnych Diecezji Płockiej. Forum Muzyków Kościelnych jest krótką sesją naukową, poświęconą zagadnieniom związanym z muzyką kościelną, ale także przestrzenią dyskusji o problemach muzyki kościelnej w naszej diecezji.

KLIKAJĄC TUTAJ MOŻNA SIĘ ZAPISAĆ NA FORUM

Program wydarzenia przedstawia się następująco:

 

FORUM MUZYKÓW KOŚCIELNYCH
DIECEZJI PŁOCKIEJ

Płock, 22 kwietnia 2023 r.,
Sala barokowa opactwa pobenedyktyńskiego

Muzyka w liturgii – tradycyjna czy nowoczesna? Jak przenieść doświadczenie ks. Eugeniusza Gruberskiego we współczesność?

 

10.00 – Powitanie i rozpoczęcie obrad – ks. dr Marcin Sadowski

10.05 – Ks. Eugeniusz Gruberski (1870-1923) wobec idei reformatorskich muzyki kościelnej przełomu XIX i XX wieku – ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL – muzykolog

10.50 – Występ chóru Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej MUSICUM im. Ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku pod dyr. Karola Krawczyka

11.00 – Reforma muzyki kościelnej dzisiaj? – mgr Joanna Centkowska – muzykolog, wykładowca w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej MUSICUM w Płocku, organistka parafii Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy

11.45 – pytania

12.00 – przerwa kawowa

12.30 – Sprawy bieżące, propozycje, problemy, dyskusja – ks. dr Marcin Sadowski

13.00 – Zakończenie

Resize text-+=