II Forum Muzyków Kościelnych

W sobotę 22 kwietnia 2023 r. odbyło się II Forum Muzyków Kościelnych Diecezji Płockiej. W sesji naukowej uczestniczyli organiści z diecezji oraz inni muzycy, którzy pełnią posługę muzyczną podczas sprawowania liturgii.

W programie Forum znalazły się dwa referaty: ks. prof. dr hab. Piotr Wiśniewski wygłosił referat na temat: Ks. Eugeniusz Gruberski (1870-1923) wobec idei reformatorskich muzyki kościelnej przełomu XIX i XX wieku”, natomiast p. mgr Joanna Centkowska odpowiadała na pytanie: “Reforma muzyki kościelnej dzisiaj?”. Elementem artystycznym, który przedzielił obydwa wystąpienia był śpiew chóru Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej MUSICUM im. ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku, który wykonał Ave verum E. Elgara oraz Locus iste A. Brucknera. Chórem kieruje p. Karol Krawczyk.

Forum poprowadził dyrektor Instytutu ks. dr Marcin Sadowski.

Resize text-+=