Odbył się pierwszy Kurs Liturgiczny

W sobotę 17 października odbył się pierwszy Kurs Liturgiczny dla osób, które pełnią posługę muzyczną podczas Mszy św. połączonej z udzieleniem sakramentu małżeństwa. Z racji sanitarnych oraz wprowadzonych ograniczeń spotkanie “na żywo” okazało się niemożliwe i kurs trzeba było przenieść do rzeczywistości wirtualnej. Mimo to spotkanie się udało. Uczestnicy wysłuchali wykładów dotyczących istoty liturgii, przebiegu liturgii sakramentu małżeństwa, miejsca muzyki i śpiewu w liturgii oraz zasad Kościoła związanych z doborem repertuaru, otrzymali także praktyczne wskazówki dotyczące współpracy z organistą. Jednym z najciekawszych elementów była dyskusja i pytania, które padały po każdym z wykładów.

Zajęcia poprowadzili: ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, ks. dr Wojciech Kućko, ks. dr Marcin Sadowski oraz p. Bogdan Wiśniewski. W kursie wzięło udział 50 osób. Kolejna edycja kursu odbędzie się 7 listopada 2020 r.

Resize text-+=