Zbliża się Kurs liturgiczny

W najbliższą sobotę w opactwie pobenedyktyńskim w Płocku, w sali barokowej, odbędzie się Kurs liturgiczny dla osób pełniących posługę muzyczną podczas sprawowania liturgii sakramentu małżeństwa. Uczestnicy kursu poznają ogólny sens i znaczenie liturgii w życiu Kościoła (ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski), zapoznają się z przebiegiem i symboliką liturgii sakramentu małżeństwa (ks. dr Wojciech Kućko), poznają zasady, jakimi należy kierować się przy doborze śpiewów do liturgii oraz konkretne wskazówki obowiązujące w Diecezji Płockiej zawarte w Materiałach pomocniczych we właściwym ukształtowaniu muzyki i śpiewu podczas ceremonii ślubnej (ks. dr Marcin Sadowski). Ponadto zapoznają się z zasadami współpracy osób gościnnie posługujących w liturgii z organistą (p. Bogdan Wiśniewski).

Ze względu na wymogi sanitarne liczebność grupy została ograniczona. W sali, która posiada ponad 200 miejsc, zajętych zostanie 1/4, co pozwoli na zachowanie wymaganego dystansu społecznego, dodatkowo obowiązkowe będzie nałożenie maseczki. Podczas przerw sala będzie wietrzona, a przed rozpoczęciem kursu wszystkie elementy często dotykane zostaną zdezynfekowane. Dzięki temu możliwe będzie zdobywanie wiedzy w bezpiecznych warunkach.

Resize text-+=