Posiedzenie Komisji Muzyki Kościelnej

W czwartek 8 października 2020 roku w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelne MUSICUM odbyło się posiedzenie Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej. Poświęcone było omówieniu bieżących problemów związanych z muzyką kościelna w naszej diecezji. Rozmowy dotyczyły organizacji warsztatów muzycznych w różnych dziedzinach, organizacji pracy z chórami parafialnymi, sprawom związanym z organami kościelnymi. Dużo czasu poświęcono na omówienie przygotowywanych Materiałów pomocniczych w prawidłowym ukształtowaniu muzyki i śpiewu na ślubie, których opublikowanie planowane jest na grudzień tego roku. Będzie to wydatna pomoc dla proboszczów, organistów, osób śpiewających na ślubach, a także samych narzeczonych.

Resize text-+=